akkie bosje

complexe informatie helder vertaald in beeld en tekst

ONLINE MAGAZINE | Heliomare Passend Onderwijs Advies

Doen

Hét online magazine voor Passend Onderwijs in het PO.VO.MBO. Doen zorgt voor de online plek waar de expertise van Heliomare Passend Onderwijs Advies kan stralen. Doen vertelt verhalen. Verhalen van mensen vanuit Heliomare, verhalen van kwetsbare leerlingen, van ouders en van mensen uit het onderwijs en de zorg. Hier is het om is te doen.
ROUTEKAART | Heliomare Passend Onderwijs Advies

Als leren niet vanzelf gaat

Goed passend onderwijs dé expertise van Heliomare Passend Onderwijs Advies. Een routekaart die in een oogopslag duidelijk maakt wat de mogelijkheden van Heliomare Onderwijs zijn en waar hun expertise kan worden ingezet. Van 10 A4-tjes tekst naar één routekaart maakt het werken voor de medewerkers makkelijk én het inzicht voor de ouders, leerkrachten en leerling helder.
ONLINE MAGAZINE | Gemeente Bergen

Bestuursopdracht 2018-2022

Een bestuursopdracht passend bij de ideologie van de nieuwe coalitie van de Gemeente Bergen (nh). Duurzaam en modern. De lineaire navigatie leidt je door de speerpunten van de bestuursopdracht. Drie kernen in één gemeente, dat ligt gevoelig. Door de juiste mix van beeld zijn ze alle drie vertegenwoordigd. 
IDENTITEIT | CONTENTSTRATEGIE | RSG snowcamp

Alles gaat goed, mam!

Elk jaar weer een fantastische uitdaging om de tweeledige doelgroep, ouders en leerlingen, te bereiken. De ouders worden benaderd door directe e-mail communicatie. Actief inspelen op de social media trends essentieel voor de jonge doelgroep. Steeds weer nieuw door veel variatie in beeld, video’s en gifs. De dagelijkse Instagram verslagen worden tijdens de SnowCamp weken door de ouders zeer gewaardeerd.
JE EIGEN ONLINE MAGAZINE

Ben jij in beeld

Fris, modern en duurzaam dat is een online magazine. Inspireer, informeer of laat je expertise zien aan je bestaande of potentiële klanten. Creëer merk loyaliteit voor jouw doelgroep met interessante ontwikkelingen, foto’s én video’s op een meetbare visuele manier. Alles binnen één medium!