Heliomare
H-academie

Routekaarten / film

Voor de processen rondom leren en professionaliseren zijn werkkaarten gemaakt. Deze kaarten kunnen je helpen als je binnen je afdeling, team met elkaar in gesprek wilt gaan over het onderwijs binnen jouw afdeling, team. Waar ben je tevreden over, wat wil je versterken, hoe kom je met elkaar tot besluit?

Heldere overzichten voor de medewerkers van de H-academie. Gekozen is voor losse kaarten zodat de medewerker uitsluitend de voor hem of haar benodigde kaarten kan gebruiken.

Als extra ondersteuning is er een begeleidingsfilm.

Heliomare Passend Onderwijs Advies
Routekaart / Als leren niet vanzelf gaat

Waar komt dat gedrag vandaan
Begeleidingsfilm