Design Thinking is het tool waarmee ik jouw vraag aanpak. Het is een oplossing- en mensgerichte benadering om producten te ontwikkelen of nieuwe ideeën te genereren. Design thinking pakt vooraf het echte probleem aan. Door het stappenplan wordt de vraag scherper, de oplossing die het probleem aanpakt duidelijker en tegelijkertijd onstaat er inzicht hoe een passende oplossing de gebruiker helpt.

1/ empathise

wie ben jij
wat doe je, zeg je, voel je en wat denk je

2/ define

combineren en analyseren voor een scherpe vraagstelling

3/ ideate

zoeken naar oplossingen, uitgewerkt in schetsen en moodboard
* this is where the magic happens

4/ prototype

feedback zorgt voor heroverwegen, bijsturen van de gemaakte keuzes

5/ test

Deze stap is gekoppeld aan de eerdere empathise fase, dit
zorgt voor dieper inzicht voor een goed doordacht resultaat

6/ implement

design thinking
Een duurzame, toekomst bestendige oplossing het resultaat, in vorm en uitvoering

visual communication to let your story shine

weten wat design thinking voor jou kan betekenen? een keertje koffie drinken, altijd goed